O KLUBIE

Myślenicki Klub Motorowy powstał w czerwcu 2013 roku. Garstka zapaleńców sportu motocyklowego i samochodowego postawiła sobie za cel stworzenie klubu, który zgromadzi w swych szeregach wszystkich, dla których ten sport może stać się jedną z naczelnych życiowych wartości.

Chcemy poprzez profesjonalną organizację imprez na wysokim poziomie sportowym, jak również poprzez popularyzację naszego sportu na poziomie rekreacyjno-amatorskim zachęcić rzesze ludzi młodych duchem, niezależnie od wieku i majętności – do uprawiania i promowania naszego pięknego sportu.

Chcemy stworzyć alternatywę prawdziwie aktywnego spędzania czasu i możliwość realizacji wszelkich ambicji, zarówno tych dużych, jak i tych całkiem malutkich. Jak żaden inny, nasz sport pozwala na realizację tych zamierzeń w każdym wymiarze. Planujemy starty naszych zawodników w imprezach na szczeblu krajowym, ale też chcemy stworzyć warunki dla nowych adeptów tego sportu, organizując imprezy o charakterze rekreacyjnym i prowadząc szkolenia sportowe. Zapraszamy wszystkich chętnych w szeregi naszego klubu. Każdego, kto będzie chciał rozwijać się sportowo obejmiemy opieką, a każdemu, kto poczuje się działaczem zapewnimy szkolenia i pomoc.

Poza tym chcemy stworzyć w klubie atmosferę „jednej wielkiej sportowej rodziny” i spotykać się na wspólnych imprezach integracyjnych z udziałem rodzin, sympatii, dzieci i osób zapraszanych. Do zobaczenia w plenerze.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Zarząd Klubu.